มีใคร ยังเข้าไปทำกิจกรรม ของ IOST มั้ย ครับ ผมเข้า Check-in ครบแล้ว ไม่เห็นให้ ขี้น CLAIMED เลย ผ่านมา 2 วันแล้ว