Message from Jewel porter deleted. Reason: external link (?)

AnanaS Gnatiuk has been banned! Reason: CAS ban.

Message from mate~liu deleted. Reason: external link (?)

Message from Krishan Kumar deleted. Reason: external link (?)

Message from 屠霆婺 deleted. Reason: forwarded (?)

Message from yassen deleted. Reason: external link (?)

Message from 胡麻琬 deleted. Reason: forwarded (?)

Bnbbear go to the moon x2 today 🚀👍👍👍🚀🚀🚀🚀

Bnbbear beging go to the moon🚀🚀🚀👍👍👍. Eth beging down 190$ and down 180$😝

Bnbbear moon moon x2🚀🚀🚀😍😍😍😍

Eth 181$, bnbbear 185$ 👍🚀

Anh em nào cần NordVPN pm tui tặng nhé

https://twitter.com/tokenpocket_tp/status/1243024993396506624?s=12

OTB vui mừng thông báo bổ sung DANH SÁCH P2P vào nền tảng. Tính năng này sẽ cho phép người dùng liệt kê bất kỳ mã thông báo IRC20 nào để giao dịch trên otbTRADE.Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp tiền dex của chúng tôi cho cộng đồng với các danh sách chính thức được biểu thị bởi một ngôi sao bên cạnh tên và các phần được phân biệt rõ ràng.Các bạn hỏi và chúng tôi lắng nghe! Hãy chắc chắn DỄ DÀNG khi tương tác với các phần P2P. OTBtrade.com

Message from Mid Earth Crypto deleted. Reason: external link (?)