search

dash

#IOST $ iost #IOSToken đã được chọn vào top 10 chỉ số Huobi cùng với #btc #ht #eos #eth #bch #xrp #ltc #etc #dash. Nó bao gồm 10 đồng tiền của các quy mô lớn và lưu thông tốt được liệt kê trên Huobi Pro. @Huobi_Pro là top 3 trao đổi trên toàn cầu. #IOST $iost #IOSToken has been selected into the Huobi 10 Index along with #btc #ht #eos #eth #bch #xrp #ltc #etc #dash. It is composed of 10 coins of the large scale and good circulation that are listed on Huobi Pro. @Huobi_Pro is the top 3 exchange globally. https://mobile.twitter.com/jimmyzhong_iost/status/999156604162342912
Các nhà đầu tư tổ chức sớm sẽ có thể nhận được #IOST qua Huob’s Index Fund HB10 (#btc #eth #iost #ht #ltc #etc #dash #eos #xrp #bch). @Huobi_Pro https://mobile.twitter.com/jimmyzhong_iost/status/1002204217338019844
Tại cuộc họp hội nghị / báo chí của @ Huobi_Pro, họ thông báo cặp IOST / HT được ra mắt trên #HuobiPro cùng với #EOS #BCH #XRP #ETC #DASH cho đợt đầu tiên! Hãy bắt đầu #IOST $IOST #HB10 💪 https://twitter.com/jimmyzhong_iost/status/1004287836395266048